Ewidencja sprzedaży (2)

Przepisy nie określają szczegółowo, jak należy prowadzić ewidencję sprzedaży u nievatowców, nie określają także jej wzoru. Zakresu danych, które są obowiązkowe można szukać zarówno w rozporządzeniu określającym zasady prowadzenia KpiR, jak i pośrednio w ustawie o VAT.

Poprzednio omówiłam zakres ewidencji sprzedaży w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i zahaczyłam o zapis ustawy o podatku od towarów i usług.

Mamy jeszcze zapis dot. firm-nievatowców. Jeśli nie prowadzimy odrębnej ewidencji sprzedaży określonej w art. 109 ustawy o VAT, w ewidencji sprzedaży w odrębnej kolumnie możemy wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu ptu, określone w art. 5 ustawy o VAT, oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającej z faktur ? nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w kolejnym dniu.

O co tak naprawdę chodzi w praktyce? O to, że mamy ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej i sprzedaży w ogóle (w co wliczać należy także sprzedaż udokumentowaną rachunkami).

Przedsiębiorca może prowadzić sprzedaż różnego typu usług i towarów; jedne od razu wymagają bycia vatowcem (np. usługi jubilerskie, nazwijmy je grupą 1), inne dopiero po przekroczeniu progu obrotów lub kiedy w ogóle sprzedaż prowadzi vatowiec (nazwijmy je grupą 2), a jeszcze inne są zwolnione z podatku VAT (np. usługi nauczania języków obcych, nazwijmy je grupą 3).

Ewidencja sprzedaży ma służyć u nievatowców prawidłowemu określeniu wysokości przychodów i ustaleniu podstaw opodatkowania, oraz powinna umożliwić określenie momentu daty w której mamy dodatkowe obowiązki.

U osób których sprzedaż sprowadza się wyłącznie do grupy 1, to jest to po prostu  vatowska ewidencja sprzedaży określona m.in. przez art. 109 ust. 3 ustawy ptu. Zawiera wg przepisu: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Kiedy jesteś vatowcem masz więc obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży i ewidencję zakupów VAT (podatku należnego i naliczonego).

U nievatowców jest to prostsze (dlatego zazwyczaj nie jestem za byciem vatowcem, kiedy przepisy nie wymagają tego – mniej obowiązków formalnych w których można się zgubić!).


Rozpatrzymy dwa przypadki:

I. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie z grupy 2 lub wyłącznie z grupy 3.
Cała sprzedaż z grupy 2, będzie wliczała się do limitu przejścia na VAT. Możemy w roku podatkowym osiągnąć 150 tys. zł przychodów ze sprzedaży z grupy 2, każdy grosik sprzedaży z grupy 2 ponad tą kwotę oznacza opodatkowanie jej podatkiem VAT i wymusza rejestrację jako vatowiec. Ewidencja sprzedaży służy w takim przypadku więc do określenia daty przejścia i zaewidencjonowania przychodów, których przekroczenie wymusza w tej dacie zostanie czynnym płatnikiem VATu.
Jeśli rozpoczynamy DG w trakcie roku kalendarzowego, limit jest proporcjonalnie mniejszy do okresu prowadzenia działalności.

Istotna rzecz (ŚT i WNiP):
Możemy mieć w ramach grupy 2 sprzedaż towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym stanowią nasze środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji. Sprzedaż taką należy wyodrębnić z dwóch powodów:
a) Sprzedaż tych elementów majątku firmy nie zlicza się do limitu przychodów, wymuszających zostanie vatowcem.
b) Sprzedaż majątku firmy ewidencjonuje się w innej kolumnie księgi (pozostałe przychody) niż zwykłą sprzedaż, należy więc określić ściśle wartość i dzień uzyskania przychodu.

Cała sprzedaż z grupy 3 nie jest wliczana do limitu przejścia na VAT; bez względu na jej wysokość nie musimy być vatowcem. Ewidencja sprzedaży służy więc tylko w zasadzie do określenia przychodu a nie momentu obowiązkowego przejścia na VAT który nie wystąpi.

II. Prowadzimy sprzedaż łączącą obie grupy towarów i usług ? zarówno grupę 2 i grupę 3.

W tej sytuacji w ewidencji sprzedaży należy podzielić przychody na co najmniej dwie grupy (2 i 3).
Suma przychodów z grupy 2 wlicza się w limit przejścia na VAT, przychody z grupy 3 nie wliczamy. Gdybyśmy łączyli obie grupy tylko w jedną ogólną sumę przychodów, nasza ewidencja nie pozwalałaby w sposób prawidłowy określić wysokości sprzedaży podlegającej limitowi ani momentu, w którym może nastąpić przekroczenie limitu.
Taką ewidencję prowadzimy także wtedy, kiedy nie spodziewamy się przekroczenia limitu do VAT!

Reasumując, „bezpieczna” ewidencja sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT zawiera minimalnie:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę uzyskania przychodu,
  • kwotę przychodów nieudokumentowanych z podziałem na zwolnione i podlegające ogólnym zasadom opodatkowania VATem,
  • informację na jaką kwotę wystawiono rachunki podlegające ogólnym zasadom (nasza grupa 2),
  • razem przychody od początku roku podlegające ogólnym zasadom (nasza grupa 2).

****

Na blogu Sukces – wiedza w pigułce pojawił się we wrześniu 2011 artykuł odnośnie ewidencji sprzedaży. Nieco mniej poważnie, ale nadal konkretnie ;)

One Response to Ewidencja sprzedaży (2)
  1. [...] Kolejny artykuł – co o ewidencji sprzedaży mówi nam ustawa o podatku od towarów i usług (... ... wkreciejnorze.pl/ewidencja-sprzedazy-1


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


3 + trzy =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ewidencja sprzedaży (1)

Prowadzenie ewidencji sprzedaży w firmie narzuca kilka przepisów, a ten post będzie o ewidencji sprzedaży w firmach, których podstawową ewidencją...

Zamknij