Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? (2) – kilka kwestii praktycznych

Wiemy już,  jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Dla przypomnienia, formuła obliczenia podatku dochodowego z działalności gospodarczej wygląda następująco:

1. Ustalenie podstawy opodatkowania (wynik zaokrąglamy do pełnych złotych):

dochód – możliwa do odliczenia w tym roku kwota strat z DG z lat poprzednich – opłacone składki społeczne niezaliczone do kosztów = podstawa opodatkowania

2. Podstawę opodatkowania mnożymy przez stawkę podatku (odliczamy ew. podatek od kwoty wolnej: podatek wg skali, zasady ogólne):

podstawa opodatkowania z p. 1 * 18% -556,02;

w przypadku kiedy nasza podstawa jest wyższa od 85 528 – podatek wyniesie 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

dla podatku liniowego nie odejmujemy 556,02, gdyż nie ma kwoty wolnej: liniowy: podstawa * 19%

3. Od powstałej wartości odliczamy zaliczki należne z poprzednich miesięcy lub kwartałów. To rozliczenie sprawia, że w praktyce płaci się podatek od tego, co zarobiliśmy w danym okresie, odliczenie zaliczek nie może być wyższe od samego podatku – w takim wypadku zmniejszamy podatek po prostu do zera.

4. Odliczamy składki zdrowotne – odliczyć można tylko 7,75% od podstawy, kiedy płacimy 9% podstawy co miesiąc, np. za jedną opłaconą składkę 254,55 możemy odliczyć od podatku 219,19. Ponownie, odliczenie zapłaconych i przeliczonych składek nie może być wyższe od samego podatku – w takim wypadku zmniejszamy podatek po prostu do zera.

5. Jeśli nadal otrzymamy dodatnią kwotę po wszystkich odliczeniach – podatek po powyższych odliczeniach zaokrąglamy do pełnych złotych i otrzymujemy kwotę zaliczki do wpłaty za miesiąc lub kwartał.

Jak widać z powyższych 5 podpunktów, podatek dochodowy nie jest to proste 18% czy 19%.


Kilka porad praktycznych, jak wykorzystać w/w formułę do własnych korzyści:

1. Roczne wartości.

Wartości, na podstawie których obliczana jest zaliczka są ROCZNE. W praktyce oznacza to, że przy każdym obliczaniu zaliczki do w/w punktów przyjmujemy wartości dochodu i zapłaconych składek z całego danego roku. Obliczając zaliczkę na miesiąc czerwiec, weźmiemy pod uwagę dochód od początku roku do czerwca włącznie, sumę składek zapłaconych w okresie styczeń – czerwiec, zaliczki należne za miesiące styczeń – maj.

Plus jest taki – jeśli na początku roku miałeś większe koszty niż dochody, w kolejnych miesiącach zmniejszy się dzięki temu podstawa opodatkowania, bo dochód do obliczenia zaliczki będzie niższy. Minusy – jeśli początek roku będzie korzystny, a potem biznes się nam nie uda, nadpłacimy podatek na rok.

2. Rozliczony miesiąc lub kwartał to podstawa.

Dochód ustala się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub pełnych ksiąg. To znaczy, aby ustalić wysokość zaliczki musisz mieć rozliczony okres, za który chcesz policzyć zaliczkę.

3. Zaliczkę płacimy od całości transakcji w danym okresie. Oznacza to, że nie występuje coś takiego jak zaliczka z danej transakcji. Owszem, możemy obliczyć sobie zysk na transakcji czy zysk ogółem z naszej działalności – ale do obliczenia podatku musimy uwzględnić wszystkie operacje okresu, nie tylko tą jedną. Niejednokrotnie sprawia to, że płatności zaliczki jest zniekształcona w porównaniu do rzeczywistego zysku i przepływów pieniężnych z okresu, nie jest to nic dziwnego.

Jak to wykorzystać w praktyce na swoją korzyść? Planując wydatki na okres, kiedy spodziewamy się dużych przychodów lub tuż przed nimi. Wtedy pit, zapłacony od wszystkiego może być znaacznie niższy a my oszczędzimy na podatkach.

4. Zaliczkę na podatek dochodowy płacimy nawet za nieotrzymane dochody, a jedynie wykazane w księgach.

Nasze przepisy zrównują dokonanie sprzedaży z koniecznością wykazania przychodu. Dokonanie sprzedaży = przychód

Nawet jeśli za daną sprzedaż zapłatę dostaniesz za pół roku, już teraz musisz wykazać ją w księgach mimo że nie zobaczyłeś pieniędzy.  Płacisz więc niejednokrotnie za coś, czego jeszcze fizycznie nie zarobiłeś – kredytując urząd skarbowy, kontrahentów, pracowników…

Niepłacący kontrahenci potrafią zrujnować niejednego.

5. Zawieszenie działalności a zaliczka na podatek dochodowy z jednoosobowej działalności – płacimy czy nie?

Za okres zawieszenia działalności gospodarczej zawieszeniu ulega także obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, nawet gdyby po obliczeniach wyszło nam lub wydaje nam się, iż należy go opłacić.

Dotyczy to zaliczek miesięcznych i kwartalnych wg metody uproszczonej, zasad ogólnych i podatku liniowego.

Może zaistnieć sytuacja, że powstanie tzw. obowiązek podatkowy PIT w okresie zawieszenia. Najczęściej w sytuacji kiedy sprzedamy środek trwały. Zaliczkę odprowadzamy za pierwszy miesiąc/kwartał po wznowieniu działalności – za ten okres zaliczka więc będzie wyższa bo zawierać będzie bieżącą zaliczkę i za poprzednie okresy.

Natomiast jeśli w danym okresie chociaż jeden dzień mieliśmy działalność gospodarczą odwieszoną – zwolnienie nie obowiązuje, musimy obliczyć i odprowadzić zaliczkę.

6. Zaliczka na podatek dochodowy i remanenty (art. 24 ust 2 pdof).

US może w trakcie roku zażądać od nas wykonania spisu z natury (remanentu) towarów handlowych i materiałów, w takiej sytuacji dochód trzeba skorygować o tzw. różnicę remanentową.

Remanent początkowy – remanent końcowy = różnica remanentowa.

Jeśli przez remanent przeszły nam na kolejny rok podatkowy towary, które sprzedamy i nie będziemy mieć wielu kosztów bieżących, warto wówczas samemu wystąpić z zawiadomieniem do US o zamiarze sporządzenia remanentu w trakcie roku. Takie zawiadomienie w formie pisemnej wysyłamy najpóźniej na 7 dni przed dniem, w którym remanent zamierzamy zrobić.

Jest to szczególnie korzystne dla osób, które kupują towary pod dane zlecenie (kupno > sprzedaż) i zdarzy im się to nieszczęście, że towary przejdą remanentem między latami. Zwykle taki towar stanie się częścią kosztów dopiero w zeznaniu rocznym za rok, w którym go sprzedamy – a remanent wykonany przez podatnika w trakcie roku sprawi, że ten wydatek stanie się kosztem znacznie szybciej i dzięki temu obniżymy sobie przychód ze sprzedaży towaru.

7. Do końca 2011 zaliczka za ostatni kwartał lub miesiąc opłacało się w wartości ryczałtowej.

Podwójna zaliczka listopadowa, zaliczka ryczałtowa, płatność zaliczki jak w poprzednim okresie – różne nazwy tu krążyły. Od 1 stycznia 2012 przepis wreszcie uległ zmianie. To oznacza, że zaliczkę za grudzień lub zaliczkę za czwarty kwartał od 2012 opłacamy w wysokości obliczonej na podstawie dochodu rzeczywistego, w terminie do 20 stycznia a nie 20 grudnia.

8. Zaliczka na podatek dochodowy w trakcie roku może zupełnie różnić się od podatku całorocznego, dochodu rocznego (lub straty co gorsza…). Sytuacja w której najpierw na podstawie zapisów jakiegoś miesiąca opłacisz zaliczkę na podatek, potem przyjdą gorsze miesiące lub strata – nie jest to nic niezwykłego i nie wymaga żadnych specjalnych wyjaśnień przed urzędem skarbowym. To naturalne że te wartości mogą się różnić – są przecież ustalane na innej podstawie!

Zaliczki to podatek na podstawie wartości do danego miesiąca minus zaliczki należne za poprzednie okresy. Oznacza to w praktyce płacenie zaliczki za pewien wycinek – za dochód w porównaniu do dochodów z poprzednich miesięcy lub kwartałów.  Zaliczka a podatek roczny to jak cegiełka do całego muru. Podatek roczny obejmuje w przeciwieństwie do zwykłych zaliczek różnicę remanentową, korekty zapisów w ewidencjach, ulgi wykorzystane w zeznaniu rocznym, wspólne rozliczenie z małżonkami, etc. Jest więc naturalne, że najczęściej podatek całoroczny różni się od zaliczek na podatek dochodowy płaconych w trakcie roku. 

Przepis z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 44

3 Responses to Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? (2) – kilka kwestii praktycznych
  1. [...] stratnym nie osiągamy dochodu z tego źródła i nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy z działaln... wkreciejnorze.pl/jak-obliczyc-zaliczke-na-podatek-dochodowy-3-jak-rozliczyc-strate
  2. [...] Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? (2) – kilka kwestii praktycznych [...]... wkreciejnorze.pl/podwojna-zaliczka-na-podatek-dochodowy-do-kosza
  3. Kuba Odpowiedz

    Dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie, tego właśnie potrzebowałem :)Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 + = jedenaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przeczytaj poprzedni wpis:
Niezawodna infrastruktura po pierwsze

Namieszałam w panelu administracyjnym u dostawcy domeny i strona była niedostępna przez kilka dni. Na szczęście, pomoc techniczna webd.pl zadziała...

Zamknij