Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy z działalności gospodarczej nie jest prostym procentem dochodu. Ustawodawca dał nam możliwość kilku odliczeń, które w ostateczności mogą zmniejszyć procentowy podatek od dochodu jaki musimy zapłacić na konto urzędu.

Najistotniejszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt iż w trakcie roku podatek od dochodu obliczamy w ujęciu rocznym. Płacimy raz na miesiąc lub raz na kwartał, ale trzeba pamiętać – obliczenia bazują na dochodzie całorocznym. Przychody, koszty, odliczenia, zaliczki wpłacone w poprzednich miesiącach – wszystko liczymy narastająco od początku roku.

Pierwsze, co należy obliczyć to dochód. Dochód to dodatnia różnica między przychodami z działalności a kosztami uzyskania przychodu. Jeśli jest ujemna, mamy stratę na działalności i nie obliczamy wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Mamy 2 metody opodatkowania przy podatkowej KPIR – podatek na zasadach ogólnych, zwany skalą czy podatkiem progresywnym oraz podatek liniowy.

Pierwszym krokiem jest ustalenie podstawy opodatkowania. Podstawę zaokrąglamy do pełnych złotych – 0,49 zaokrąglamy w dół, -0,50 do góry.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony na podstawie ksiąg. Jeśli zapłaconych składek społecznych z DG nie wliczyliśmy w koszty uzyskania przychodu, to dopiero dochód po odjęciu składek społecznych będzie naszą podstawą opodatkowania.

Kolejnym odliczeniem, które może zmniejszyć podstawę opodatkowania jest strata z działalności osiągnięta w latach poprzednich. W jednym roku można odliczyć maksymalnie 50% kwoty takiej straty. Stratę mamy prawo rozliczyć w ciągu 5 lat, licząc od roku straty.

Dla przykładu podam obliczenie 10 000zł (1) podstawy opodatkowania oraz 3000zł podstawy opodatkowania (2).

Podatek wg skali: (18% do progu 85528, nadwyżka ponad tą kwotę będzie opodatkowana stawką 32%):

1. Podatek od początku roku
10 000 * 0,18 – 556,02 = 1243,98 – to jest nasz podatek od początku roku
556,02 to kwota zmniejszająca opodatkowanie, mówiąc potocznie – podatek od kwoty wolnej od opodatkowania, którego nie odprowadza się do US

2. Odliczamy od tego podatku zaliczki z poprzednich miesięcy. Tu ich nie ma, więc 1243,98-0=1243,98
(to rozliczenie sprawia, że w praktyce płaci się podatek od tego, co zarobiliśmy w danym okresie)

3. Odliczamy składki zdrowotne
1243,98 możemy pomniejszyć o sumę możliwych do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dla przykładu, w 2012 płacimy 254,55 składki zdrowotnej, z zapłaconej odliczyć możemy 219,19zł.
I tak: 1243,98-219,19= 1024,79

4. Podatek po odliczeniach zaokrąglamy do pełnych złotych – 1025zł.

1025/10000 daje nam procentowo 10,25% naszej podstawy
bez zapłacenia składki zdrowotnej byłaby to kwota odpowiadająca 12,44% naszej podstawy

Podatek liniowy (płaska stawka 19%):

1. Podatek od początku roku
10 000 * 0,19  = 1900 – to jest nasz podatek od początku roku
nie występuje kwota zmniejszająca opodatkowanie

2. Odliczamy od tego podatku zaliczki z poprzednich miesięcy. Tu ich nie ma, więc 1900-0=1900
(to rozliczenie sprawia, że w praktyce płaci się podatek od tego, co zarobiliśmy w danym okresie)

3. Odliczamy składki zdrowotne
1900 możemy pomniejszyć o sumę możliwych do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. I tak: 1900-219,19= 1680,81

4. Podatek po odliczeniach zaokrąglamy do pełnych złotych – 1681zł.

1681/10000 daje nam procentowo 16,81% podstawy
bez zapłacenia składki zdrowotnej byłaby to kwota odpowiadająca 19% naszej podstawy

Komplikując w/w obliczenia, dodamy stratę z DG do rozliczenia 2000zł i 300 zł składek społecznych.
Skala:
1. 10 000-2000-300=7700
2. 7700*0,18-556,02=829,98
3. 829,98-219,19=610,79

4. zaliczka: 611

Mamy więc procent od podstawy 611/7700=7,94%, a od dochodu 6,11%.

Liniowo:

1. 10 000-2000-300=7700

2. 7700*0,19=1463

3. 1463-219,19=1243,81

4. zaliczka: 1244

Mamy więc procent od podstawy 16,16%, a od dochodu 12,44%.

Zajmijmy się drugim przypadkiem, podstawa 3000zł.

Skala – zaliczka zerowa. Nie przekroczyliśmy kwoty wolnej od opodatkowania.

Liniowo:

1. 3000*0,19=570

2. 570-219,19= 350,81

Zaliczka wyniosła 351.

Jak widać na tych kilku przykładach, obliczenia mogą być bardzo różne. Na pewno różnią się od prostego procentu stawki podatkowej do dochodu. Formuła nie jest bardzo skomplikowana, ale nie tak prosta jakby chcieli nawet zwolennicy płaskiego opodatkwoania stawką liniową.

One Response to Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


siedem + = 9

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przeczytaj poprzedni wpis:
Po miesiącu

Strona ledwo istnieje miesiąc w obecnym kształcie, a już przeżywa napad spamu w komentarzach. Uroki sieci. Fraza 'czy być vatowcem'...

Zamknij