Nr rejestracyjny na fakturach za paliwo od 2013

Od ogółu do szczegółu… Zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur, do faktur za benzynę wlewaną do baku nie potrzeba aktualnie podawać numeru rejestracyjnego pojazdu. Taki wymóg istniał w ogólnych przepisach dot. fakturowania do końca 2012.

Jednakże przedsiębiorcy, którzy rozliczają w swoich firmach pojazdy niefirmowe – własne prywatne, pożyczone, dzierżawione, użytkowane na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia od rodziny – nadal muszą do wszystkich faktur na wydatki poniesione na pojazd, które chcą rozliczyć w firmie, podawać do faktur numer rejestracyjny pojazdu.

Ułatwienie dotyczy wyłącznie faktur za paliwo do samochodów innych niż rozliczanych kilometrówką przy KPIR! Więc jeśli chcesz rozliczać paliwo do pojazdu niefirmowego, nadal musisz mieć na fakturze nr rejestracyjny – i na wszystkich pozostałych dotyczących pojazdu też.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, objaśniający sposób prowadzenia KPIR, w punkcie 13 nadal mówi o podawaniu nr rejestracyjnego na fakturach na wydatki za pojazd niefirmowy. W tym wypadku zadziałało prawo wyższości przepisu szczególnego nad ogólnym:

13. Wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika należy wpisywać w tej kolumnie po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków wynikających z faktur zawierających numer rejestracyjny tego pojazdu. Suma wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w poszczególnych miesiącach, ustalona od początku roku podatkowego, nie może przekraczać kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres, to jest kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach przez właściwego ministra.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


9 − = trzy

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozlicz pita do 21.01.2013 i nie płać zaliczki

Od 2012 możliwe jest niepłacenie zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał lub grudzień. Taka możliwość istniała jeśli zdążyliśmy w...

Zamknij