VAT – podstawy, które musisz znać

Kontynuuję dzisiaj wyjątkowo popularny wątek podatku VAT. W jednym skrócie kilka najważniejszych informacji, których należy być świadomym prowadząc działalność gospodarczą, bez względu na to czy jesteśmy vatowcami,  czy nie jesteśmy.

W 2012 obowiązuje ogólny limit obrotów (przychodów), po przekroczeniu których zostajemy vatowcami w wysokości 150 000 zł – jest to limit roczny.

Do wartości tego obrotu wliczamy sprzedaż, która byłaby opodatkowana VATem gdybyśmy byli vatowcami. Brzmi dziwnie? Podam przykład – najem na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, podobnie nauczanie języków obcych – obojętnie czy jesteśmy vatowcami czy nie jesteśmy. Oprócz tego nie wliczamy sprzedaży środków trwałych i wnip podlegających amortyzacji.

Tego rodzaju sprzedaży nie wliczamy do obrotów, co oznacza iż możemy mieć 500 tys. przychodu z nauczania języków i sprzedaży wartościowego ŚT (np. pojazdu) i nie być vatowcami.

Read More…

Ewidencja sprzedaży (2)

Przepisy nie określają szczegółowo, jak należy prowadzić ewidencję sprzedaży u nievatowców, nie określają także jej wzoru. Zakresu danych, które są obowiązkowe można szukać zarówno w rozporządzeniu określającym zasady prowadzenia KpiR, jak i pośrednio w ustawie o VAT.

Poprzednio omówiłam zakres ewidencji sprzedaży w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i zahaczyłam o zapis ustawy o podatku od towarów i usług.

Mamy jeszcze zapis dot. firm-nievatowców. Jeśli nie prowadzimy odrębnej ewidencji sprzedaży określonej w art. 109 ustawy o VAT, w ewidencji sprzedaży w odrębnej kolumnie możemy wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu ptu, określone w art. 5 ustawy o VAT, oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającej z faktur ? nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w kolejnym dniu.

O co tak naprawdę chodzi w praktyce? O to, że mamy ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej i sprzedaży w ogóle (w co wliczać należy także sprzedaż udokumentowaną rachunkami). Read More…

Ewidencja sprzedaży (1)

Prowadzenie ewidencji sprzedaży w firmie narzuca kilka przepisów, a ten post będzie o ewidencji sprzedaży w firmach, których podstawową ewidencją księgową jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.  Obejmuje to wszystkich przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie wg skali (progresja – 18%  i 32%) lub podatek liniowy (19%).

Ewidencja sprzedaży to nic innego jak zapis naszych przychodów ze sprzedaży; może zawierać zapis przychodów udokumentowanych i nieudokumentowanych – zależy w jakim celu ją prowadzimy i czy przepis nam coś tutaj w tej kwestii dorzuca.

Większość ewidencji sprzedaży musimy prowadzić w sytuacji, kiedy nasze przychody od osób fizycznych i rolników nie są rejestrowane na kasie fiskalnej. Wprawdzie samo rozporządzenie dot. KPIR mówi, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nie dotyczy firm, w których obrót rejestrowany jest przez kasę, ale mamy jeszcze inne przepisy które takiego zwolnienia nie przewidują.

Ale po kolei, najpierw rozporządzenie MF z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Read More…