Kiedy płacić podatek, gdy termin przypada na dni wolne?

Za każdym razem, kiedy pada to pytanie, wywołuje ono we mnie niemałe zdziwienie.

Jak to kiedy? Najbliższego roboczego dnia po nie przed!

Luty i marzec to miesiące, w których ustawowy termin płatności składek w przypadku jednoosobowej firmy, przypada na niedzielę. Tak, 10-ty przypada w weekend. Nieczęsto zdarza się, by każdy termin płatności podatków i składek przypadał na dzień wolny. Wystarczy kilka tygodni prowadzenia firmy, by natknąć się na „dzień wolny w płaceniu podatków” :D

Jest bardzo fajny przepis w Ordynacji podatkowej, który odgórnie reguluje odpowiedź na pytanie „kiedy zapłacić podatek, gdy termin przypada na dzień wolny?” Read More…

Sposoby opodatkowania w małym biznesie

Zakładając własną działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa, należy zastanowić się już przy jej rejestrowaniu, jaką formę opodatkowania wybrać dla takiego biznesu. Mały biznes wymaga zastosowania takiej formy opodatkowania, która pociągałaby za sobą jak najniższe koszty dla przedsiębiorcy.

Formy opodatkowania
Przedsiębiorca prowadzący własny biznes może zdecydować się na jedną z czterech dostępnych metod opodatkowania swojej działalności:

  • Skalę podatkową,
  • Podatek liniowy,
  • Kartę podatkową,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Read More…

Podwójna zaliczka na podatek dochodowy do kosza

Podbijam post ze względu na aktualność tematyki :)

Czasem ustawodawcom zdarza się poprawić jakiś wyjątkowo głupi lub bezsensowny przepis. Tak stało się i tym razem, podwójna listopadowa zaliczka na podatek dochodowy odchodzi do lamusa od roku 2012.

Do końca 2011 obowiązywał przepis, nakazujący do 20 grudnia każdego roku wpłacić ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy. Przepis mówił także, że zaliczka za ostatni okres jest taka sama jak za poprzedni, czyli nie płaciliśmy podatku dochodowego wg rzeczywistych obrotów w ostatnim okresie. Powodowało to znany pęd do szukania kosztów w listopadzie lub 3 kwartale i przenoszenie dużych zakupów do tych okresów by osiągnąć korzyści podatkowe.

W przypadku osób rozliczających się miesięcznie z podatku, do 20-stego grudnia wpłacano zaliczkę listopadową oraz grudniową. Stąd właśnie wzięła się potoczna nazwa (i wszelkie jej odmiany) – „podwójna zaliczka listopadowa”. W zasadzie były to dwie zaliczki płatne w tym samym terminie, na podstawie tych samych wyliczeń. W praktyce więc wpłacało się podwojoną kwotę do US. Read More…

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? (3) – jak rozliczyć stratę

Strata to sytuacja, kiedy nasze wydatki są wyższe niż przychody. Podobnie jest także w przypadku straty z działalności gospodarczej – stratę mamy kiedy nasze koszty podatkowe są wyższe niż przychody.

Będąc stratnym nie osiągamy dochodu z tego źródła i nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy z działalności gospodarczej.  Jeden uciążliwy obowiązek mniej. Read More…

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? (2) – kilka kwestii praktycznych

Wiemy już,  jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Dla przypomnienia, formuła obliczenia podatku dochodowego z działalności gospodarczej wygląda następująco:

1. Ustalenie podstawy opodatkowania (wynik zaokrąglamy do pełnych złotych):

dochód – możliwa do odliczenia w tym roku kwota strat z DG z lat poprzednich – opłacone składki społeczne niezaliczone do kosztów = podstawa opodatkowania

2. Podstawę opodatkowania mnożymy przez stawkę podatku (odliczamy ew. podatek od kwoty wolnej: podatek wg skali, zasady ogólne):

podstawa opodatkowania z p. 1 * 18% -556,02;

w przypadku kiedy nasza podstawa jest wyższa od 85 528 – podatek wyniesie 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

dla podatku liniowego nie odejmujemy 556,02, gdyż nie ma kwoty wolnej: liniowy: podstawa * 19%

3. Od powstałej wartości odliczamy zaliczki należne z poprzednich miesięcy lub kwartałów. To rozliczenie sprawia, że w praktyce płaci się podatek od tego, co zarobiliśmy w danym okresie, odliczenie zaliczek nie może być wyższe od samego podatku – w takim wypadku zmniejszamy podatek po prostu do zera. Read More…

Page 1 of 212