Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? (2) – kilka kwestii praktycznych

Wiemy już,  jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Dla przypomnienia, formuła obliczenia podatku dochodowego z działalności gospodarczej wygląda następująco:

1. Ustalenie podstawy opodatkowania (wynik zaokrąglamy do pełnych złotych):

dochód – możliwa do odliczenia w tym roku kwota strat z DG z lat poprzednich – opłacone składki społeczne niezaliczone do kosztów = podstawa opodatkowania

2. Podstawę opodatkowania mnożymy przez stawkę podatku (odliczamy ew. podatek od kwoty wolnej: podatek wg skali, zasady ogólne):

podstawa opodatkowania z p. 1 * 18% -556,02;

w przypadku kiedy nasza podstawa jest wyższa od 85 528 – podatek wyniesie 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

dla podatku liniowego nie odejmujemy 556,02, gdyż nie ma kwoty wolnej: liniowy: podstawa * 19%

3. Od powstałej wartości odliczamy zaliczki należne z poprzednich miesięcy lub kwartałów. To rozliczenie sprawia, że w praktyce płaci się podatek od tego, co zarobiliśmy w danym okresie, odliczenie zaliczek nie może być wyższe od samego podatku – w takim wypadku zmniejszamy podatek po prostu do zera. Read More…

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy z działalności gospodarczej nie jest prostym procentem dochodu. Ustawodawca dał nam możliwość kilku odliczeń, które w ostateczności mogą zmniejszyć procentowy podatek od dochodu jaki musimy zapłacić na konto urzędu.

Najistotniejszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt iż w trakcie roku podatek od dochodu obliczamy w ujęciu rocznym. Płacimy raz na miesiąc lub raz na kwartał, ale trzeba pamiętać – obliczenia bazują na dochodzie całorocznym. Przychody, koszty, odliczenia, zaliczki wpłacone w poprzednich miesiącach – wszystko liczymy narastająco od początku roku.

Pierwsze, co należy obliczyć to dochód. Dochód to dodatnia różnica między przychodami z działalności a kosztami uzyskania przychodu. Jeśli jest ujemna, mamy stratę na działalności i nie obliczamy wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Read More…

Być albo nie być vatowcem

Pierwsza wersja artykułu pojawiła się na moim prywatnym blogu. Ze względu na jego niesłabnącą popularność zdecydowałam się opisać temat od nowa.

Być albo nie być vatowcem? Przyznaję, jestem przeciwnikiem dobrowolnego przejścia na VAT dla wielu nowych firm. W wielu przypadkach jestem przeciwna także przejściu na VAT w trakcie prowadzenia firmy, jeśli tylko przepisy dają nam taką możliwość. Dla wielu jest to korzystne, dla niektórych nie. Jak sprawdzić, czy opłaca się przejść na VAT? Policzyć – tylko trzeba wiedzieć co liczymy i jak.

Przejście na VAT lub unikanie przejścia na VAT ma dwa aspekty: finansowy i organizacyjny. Obie sprawy są ważne. Pierwszy przypadek każdy może sobie przeliczyć, drugi to tylko subiektywne odczucia i opanowanie wszystkich swoich obowiązków. Read More…

Najem – szara strefa kontra opodatkowanie, czyli jak sprawę załatwić legalnie i nie płacić podatku

Wiele osób wynajmuje nieruchomości lub ich część. Kredytobiorcom pomaga spłacać hipotekę, inwestorom uzyskiwać dochody, dla jeszcze innych jest dodatkowym źródłem zarobku. Powód najmu nie jest tu istotny, ale nieraz wpływa na późniejszą decyzję czy ‚wykazać przychód’ przed fiskusem. Wiem, nie jest to poprawne politycznie ;)

Wśród osób niezorientowanych w możliwościach podatkowych panuje dziwne przekonanie, iż ujawnienie najmu nieruchomości z automatu oznacza oddanie części zarobku pazernemu państwu. Cóż, niekiedy nie uda się nie oddać części dochodu, ale w wielu sytuacjach jest to do uniknięcia lub zminimalizowania.

Mamy dwa aspekty, które tu trzeba rozważyć – opodatkowanie PIT i wpływ najmu na VAT.  Dzisiaj zajmę się możliwością uniknięcia opodatkowania lub jego zmniejszeniem, w kolejnych artykułach opiszę wpływ na kasę fiskalną, VAT czy późniejszą sprzedaż nieruchomości. Read More…

Page 3 of 3123